Dmitri Kurganov, Lunatum Kodufüsioteraapia asutaja, füsioterapeut

Kraad: terviseteaduse magister (MSc)

Haridus
• Tartu Ülikool, terviseteaduse magister, füsioteraapia, 2021–2023
• Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus füsioteraapias, 2016–2019
• Eesti Massaaži- ja Teraapiakool, massööri eriala baaskursus, 2016–2017

Töökogemus
• LUNATUM OÜ (kodufüsioterapeut), 2020–...
• Tallinna Perearstikeskus OÜ (postoperatiivne, traumajärgne, neuroloogiline, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia), 2020–2023
• OÜ Tursekeskus (onkoloogiline taastusravi, nõustamine abivahendite osas, postoperatiivne ning skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia), 2019–2020
• SA Valga Haigla (postoperatiivne, traumajärgne, neuroloogiline, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia), 2017–2018
• Praktikabaasid õpingute ajal: Hospital universitario Virgen de la Nieves (Granada, Hispaania), Põlva Haigla, Valga Haigla, Haapsalu Neurorehabilitatsiooni keskus.

Spetsialiseerumine
• Neuroloogiline füsioteraapia
• Spordifüsioteraapia
• Trauma- ja operatsioonijärgne füsioteraapia
• Onkoloogiline füsioteraapia

Täiendkoolitused
Dmitri täiendab ennast pidevalt erialaselt Eesti ja välismaa koolitustel ning konverentsidel taastusravi, füsioteraapia ja spordifüsioteraapia valdkonnas.

Keeled
Eesti, inglise, vene

* * *

Ksenia Kurganov, Lunatum Kodufüsioteraapia juht, füsioterapeut

Kraad: terviseteaduse magister (MSc)

Haridus
• Tartu Ülikool, terviseteaduse magister, füsioteraapia, 2019–2021
• Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus füsioteraapias, 2016–2019

ökogemus
• OÜ LUNATUM (kodufüsioterapeut), 2021–...
• Tallinna Perearstikeskus (traumajärgne-, postoperatiivne, neuroloogiline füsioteraapia), 2021–2023
• AS Põhja Eesti Regionaalhaigla (intensiivravi osakond, kardiointensiivravi osakond, COVID osakond, hematoloogia osakond), 2020–2021
• Viru Haigla AS (traumajärgne, postoperatiivne, neuroloogiline füsioteraapia), 2019–2020
• AS Lasnamäe Medicum (imikute ja laste füsioteraapia, neuroloogiline füsioteraapia), 2018–2019
• MTÜ Virumaa Tugiteenused (laste füsioteraapia, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon), 2018–2021
• Suurimad praktikabaasid õpingute ajal: Medicum AS, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla.

Spetsialiseerumine
• Neuroloogiline füsioteraapia
• Trauma- ja operatsioonijärgne füsioteraapia
• Pulmonoloogiline füsioteraapia

Täiendkoolitused
Ksenia on ennast täiendanud paljudel sise- ja väliskoolitustel neuroloogilise- ning sleketi-lihassüsteemi füsioteraapia valdkonnas Eestis, Venemaal ning Suurbritannias.

Keeled
Eesti, inglise, vene
* * *

Edward Juhkam, füsioterapeut

Haridus
• Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rakenduslik kõrgharidus füsioteraapias, 2015-2019

Töökogemus
• OÜ LUNATUM (kodufüsioteraapeut), 2024-…
• Tallinna Perearstikeskus (postoperatiivne, traumajärgne, skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogiline füsioteraapia), 2023-…
• SA Tartu Ülikooli Kliinikum (pulmonoloogiline, geriaatriline, intensiivravi füsioteraapia), 2021-2023
• AS Lasnamäe Medicum (postoperatiivne, traumajärgne, skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogiline füsioteraapia), 2021-2021
• AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (postoperative, traumajärgne, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia), 2021-2021
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla (skeleti-lihassüsteemi, traumajärgne, postoperatiivne, neuroloogiline taastusravi ja füsioteraapia), 2019-2021

Spetsialiseerumine
• Skeleti-lihassüteemi füsioteraapia
• Trauma-ja operatsioonijärgne füsioteraapia

Keeled
Eesti, vene
* * *

Deniss Vender, füsioterapeut
Kraad: terviseteaduse magister (MSc)

Haridus
• Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, rahvatervishoid, 2020-2022
• Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, füsioteraapia, 2017-2020

Töökogemus
• OÜ LUNATUM (kodufüsioterapeut), 2023–...
• Lääne-Tallinna Keskhaigla, ortopeedia osakond (vanemfüsioterapeut), 2023–...
• Terviseamet (vaneminspektor), 2022–2023
• Ida-Viru Keskhaigla (füsioterapeut), 2020–2022
• Suurimad praktikabaasid õpingute ajal: Medicum AS, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Terviseamet.

Spetsialiseerumine
• Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia
• Trauma- ja operatsioonijärgne füsioteraapia

Keeled
Eesti, vene
* * *

Kristina Ussova, füsioterapeut
Kraad: terviseteaduse magister (MSc)

Haridus
• Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, füsioteraapia, 2018–2021
• Tartu Ülikool, terviseteaduse magister, füsioteraapia, 2021–2023

Töökogemus
• OÜ LUNATUM (kodufüsioterapeut), 2024-... 
• Meliva kliinik, Tallinn - ambulatoorne füsioteraapia, 2024-...
• Medicum Tervishoiu teenused, Tallinn - ambulatoorne füsioteraapia, 2022-2024
• Qvalitas Arstikeskus, Tartu (füsioterapeut), 2021-2022
• OÜ M.R. Therapy (VIREO), Tartu (füsioterapeut), 2021-2022
• Dorpat tervisekeskus, Tartu - klassikaline massaaž, 2020
• Suurimad praktikabaasid õpingute ajal: Medicum AS, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla.

Spetsialiseerumine
• Trauma ja operatsioonijärgne füsioteraapia
• Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia
• Neuroloogiline füsioteraapia
• Kardioloogiline taastusravi

Keeled
Eesti, vene
* * *

Madli Jürisson, füsioterapeut
Kraad: Terviseteaduse magister (MSc)

Haridus
• Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste magister, füsioteraapia, 2019-2021
• Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste bakalaureus, füsioteraapia, 2015-2018

Töökogemus
• OÜ LUNATUM (kodufüsioterapeut), 2024-…
• Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (neuroloogiline füsioteraapia – selja- ja peaajukahjustus, skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, kogemus patsientidega
statsionaarselt, ambulatoorselt kui kodukeskkonnas), 2018-…
• Suurimad praktikabaasid õpingute ajal: Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti
Regionaalhaigla, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

Spetsialiseerumine

• Neuroloogiline füsioteraapia
• Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia
• Trauma- ja operatsioonijärgne füsioteraapia

Keeled

Eesti, vene, inglise